Kepler DAO

Kepler DAO - een complete uitleg voor beginners

Wat is Kepler DAO? De kans is groot dat je hier nog nooit van gehoord hebt. Kepler DAO is namelijk een nieuw project waar nog niet veel informatie over te vinden is. Des te leuker om eens uit te zoeken wat dit project precies inhoudt. 

Kepler DAO is een treasury backed co-investment protocol, dat uitgaat van een participerende community. Jij kunt dus invloed uitoefenen door jezelf aan te sluiten bij de actieve community die ze opgebouwd hebben. Geïnteresseerd? Lees hieronder meer over Kepler DAO, wat het inhoudt en hoe jij ervoor zorgt dat je de boot niet mist. 

Bekijk snel

Kepler DAO en venture capital

Kepler DAO is het eerste co-investeringsprotocol van DeFi waar de aanbieders, teamleden en consumenten elkaar ontmoeten. Kepler DAO bouwt een venture capital model gebaseerd op de Web 3.0 token. Venture capital houdt in dat een investeerder investeert in een startend bedrijf. In dit geval dus een startend project

Het doel van Kepler DAO

Het doel van Kepler DAO is om een wereldwijde treasury op te bouwen, waarmee de leden van de community democratisch kunnen deelnemen aan Web 3.0 protocollen. Bij zulke protocollen kun je denken aan DeFi, NFT’s, DEX etc. In feite wil Kepler DAO een veel inclusievere toekomst voor DeFi, voor iedereen. Zeggen deze begrippen je niets? Lees dan hieronder verder voor een nadere uitleg. 

DAO

DAO staat voor Decentralized Autonomous Organization, oftewel een gedecentraliseerde autonome organisatie. Het is een bestuursmechanisme voor het nemen van beslissingen op een betrouwbare en collaboratieve manier. De stemrechten zijn vaak gebonden aan een governance token. 

Kepler DAO is natuurlijk niet het eerste DAO project. Zo kennen we Olympus DAO, Klima DAO en nog vele andere projecten. Maar wat is Kepler DAO precies en waarin onderscheidt het zich van alle andere projecten?

Treasury

Kepler DAO gelooft in de ‘power of consensus’, oftewel in de kracht van overeenstemming. Dit zoekt het project in de sterke community. Kepler DAO kan dit teruggeven door de ‘backed treasury’ door passief inkomen te genereren. Een backed treasury houdt in dat er sprake is van een schatkist die gevuld wordt door de reserves van de asset pools (de stable coin en de andere activa). Dit vormt een verzameling van verschillende assets. De waarde van de token van een protocol wordt ondersteund door de waarde van deze schatkist. 

Dit betekent dus dat je schatkist niet zomaar van de één op de andere dag leeg kan zijn, omdat de treasury ondersteund wordt door stable coins. De waarde daarentegen kan wel blijven groeien. Maar ook dalen natuurlijk. 

Hieronder in de video wordt uitgelegd wat de treasury is: 

Het Ethereum netwerk

Kepler DAO is een Olympus fork gebouwd op het Ethereum netwerk. Oftewel: hoge gas fees helaas. Waarom Ethereum en geen goedkoper netwerk? Dit is een vraag die vaker gesteld is aan het project, maar het antwoord is simpel. Het Ethereum netwerk blijft het meest stabiele netwerk. 

Het doel van Kepler is om een veilig, geoptimaliseerd netwerk te bouwen en daarnaast te groeien. Aangezien nog steeds 90% op het Ethereum netwerk draait, is besloten om ook op dit netwerk te bouwen. Dit geeft dus zeker aan dat Kepler toekomstgericht nadenkt en geen korte termijn project is. 

Daarnaast focust het project liever op andere dingen dan het omlaag brengen van gas fees. Die andere dingen zijn liquiditeit, groei en veelzijdigheid van projecten die beschikbaar zijn op het Ethereum netwerk. 

De token van Kepler DAO: KEEPER

De oorspronkelijke token van Kepler DAO is KEEPER. Elke Keeper wordt ondersteund door een minimale gewaardeerde schatkist die bestaat uit stable coins (DAI, USDT, USDC) en LP-tokens van KEEPER. Zodra de totale marktkapitalisatie van KEEPERS in omloop boven óf onder de minimaal gedekte waarde komt, voert de treasury een winstgevende open-markt operatie uit om de prijs te herstellen. Belangrijk is dat de KEEPER niet in waarde verandert, maar juist het aanbod op de markt. Zo wordt dus elke KEEPER-token in omloop ondersteund door assests in de treasury. 

De roadmap van Kepler DAO

Kepler DAO heeft een duidelijke roadmap, vanaf november 2021:

 • November 2021: Discord en Twitter launch
  • Een sterke community bouwen van +5500 mensen in Discord en +3500 op Twitter
  • Whitelist en sale. Ruim $500.000 opgehaald
 • December 2021: presale (nu). De IDO (= Initial Dex Offerings, tokens die voor het eerst worden uitgebracht op een gedecentraliseerd handelsplatform) was binnen enkele minuten uitverkocht
  • Fase 1: 3 december tot 14 december
  • Fase 2: 15 december tot 9 januari
 • December 2021: audits
  • Moeten gedaan worden voor 25 december
 • Januari 2022: 
  • 11 januari 2022 tot 14 januari 2022: copper launch
  • 18 januari 2022: mainnet launch
  • Fund management team recruitment
 • Februari 2022
  • Eerste ronde van investeringen

Wat is het verschil tussen web 2.0 en web 3.0?

Kepler DAO richt zich op web 3.0, in plaats van web 2.0. Het internet dat we nu kennen, is web 2.0. Web 3.0 gaat een stap verder, waarin aanzienlijke verbeteringen worden aangebracht. In web 3.0 is het de bedoeling dat het internet nóg slimmer wordt door te werken met kunstmatige intelligentie. Oftewel: voorspellingen doen op basis van cijfers, door machines, om gebruikers van het internet nog beter te helpen. 

Web 3.0 en crypto

Wat heeft dit te maken met crypto? Web 3.0 is ook gedecentraliseerd. Web 2.0 niet. De netwerken die web 3.0 gebruikt, zijn dezelfde netwerken als blockchain en crypto’s. De visie van Kepler DAO is om met behulp van web 3.0 een rechtvaardige wereld te creëren met eerlijke kansen voor iedereen. Dus niet enkel gericht op de personen met veel geld. Hierover later in het artikel meer.

Als je kijkt naar de trends in de blockchain industrie zie je veel web 3.0 tokens die enorm in waarde gestegen zijn. 

Wie dragen bij aan Kepler DAO?

Kepler heeft geen management team, maar bestaat uit vijf personen die bijdragen aan het project als . Zij zijn allemaal te vinden via de officiële website van Kepler DAO

 • Kepler 22b (strategie en marketing)
 • Phoenix (technologie)
 • Mu22 (gericht op het product)
 • Northstar (operatie)
 • Kipper 

Het mooie aan Kepler DAO is dus ook echt dat ze iedereen zien als bijdragers. Er worden allerlei voorstellen gedaan binnen de community van Discord. De individuen uit de groep, dus ook jij als je lid wordt, zijn degene die voor of tegen een voorstel stemmen. Dit geldt voor KEEPers: een KEEPER is iemand de coins van Kepler DAO bezit. Iedereen die stemt is gelijk. Zoals Kepler DAO aangeeft: 

We want to put the maximum power in the hands of the KEEPers. 

De community en Kepler DAO

Gesteund worden door investeerders is belangrijk, maar gesteund worden door kennis ook. Een voorbeeld hiervan is dat het eigenlijk de bedoeling was om de launch voor Kerstmis te doen. Toch kwamen er nog wat voorstellen vanuit de community, waar het project naar geluisterd heeft. 

Zo liep de launch enige vertraging op, maar is dit wel in samenspraak gebeurd. Er is namelijk een uitgebreidere KYC van het team gekomen, een extra audit en daarvan is een rapport opgemaakt. KYC staat voor Know Your Customer. Dit proces bestaat uit de verificatie van de betrokkenen. Er is namelijk sprake van strenge regelgeving. 

Ook dit gedeelte wordt dan openbaar gemaakt in de Discord, zodat iedereen kan zien dat het gebeurd is en wat er gebeurd is. Dat geldt ook voor de kostenbegroting en de maatschappij die de audit doet. Ondanks het feit dat zo’n extra audit meer geld kost, werd hier toch naar geluisterd door het team en is dit uitgevoerd. 

Daarnaast zijn er de laatste tijd veel DAO’s bijgekomen, waardoor Kepler DAO heeft besloten zich nu meer te richten op rebranding. Zo laten ze zien wie ze echt zijn, wat het project inhoudt en laten ze zien dat ze een gedegen project zijn. 

Image
keplerdao.finance
keplerdao.finance

Bewustzijn creëren 

Omdat Kepler DAO niet wil overhaasten, wordt er nu meer tijd besteed aan dit gedeelte van bewustzijn creëren, voordat de officiële launch van start gaat. Bewustzijn is volgens het team heel belangrijk, zodat je niet gaat kopen vanwege FOMO (Fear Of Missing Out), maar echt vanuit interesse. Dat houdt de community nu ook zo levendig. 

Het bewustzijn wordt gecreëerd door de Discord groep, Twitter, advertenties, YouTube, nieuwsbrieven maar ook door de AMA (AMA staat voor Ask Me Anything, die bijvoorbeeld werd gegeven in de Crypto Mastery. Hierbij kwam Kepler 22b in de livestream om uitleg te geven over het project en om vragen te beantwoorden die live uit de groep kwamen). 

Dit willen ze steeds meer en meer doen, omdat ze ook zien dat geïnteresseerden het leuk vinden om meer over het project te leren

Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het testnet. Al in een vroeg stadium is aan de community gevraagd om mee te helpen aan de website. Zo is gevraagd aan de leden om fouten uit de website, het protocol of uit de software te halen. Zo wordt de betrokkenheid nog groter. 

Hoe draag je bij aan Kepler DAO?

Wil je investeren in Kepler DAO? Bijdragen aan Kepler DAO kan op twee manieren.

Kepler DAO staken

Je kunt je KEEPER-tokens vastzetten in de Kepler staking pool. Op deze manier ontvang je rente op rente. Stake je KEEPER? Dan ontvang jij een 'ontvangstbewijs' in de vorm van TROVES. Op dat moment stake je dus TROVE. Door middel van compound interest (rente op rente) bouw je de TROVES op. Wil je unstaken en jouw rewards claimen? Dan krijg je ter waarde van de gestakete TROVES, jouw KEEPER terug. Hieronder zie je simpel uitgelegd hoe het staken en unstaken eruit ziet: 

Image
Keeper Kepler DAO
keplerdao.finance

 

Het staken kan een langetermijnstrategie zijn voor jouw bezit aan tokens. De functie van de treasury? De markt van het kopen en verkopen van tokens, het verhandelen van tokens voor winst en investeren in de protocollen. 

De te verwachten prijs per token voor de aanschaf, na de pre-launch, is nu ongeveer $100, zoals staat vermeld op hun website.

Met de IDO is er wel een maximum per persoon aan tokens gehangen. Dit was gekoppeld aan de Discord gebruiker en het wallet adres. Dat is een groot voordeel voor als je geen whale bent, omdat de whales nu niet kunnen pumpen en dumpen. Wat wordt hiermee bedoeld? Zodra whales (dus mensen of een bedrijf met groot aantal tokens en dus heel veel waarde) veel tokens kopen, kunnen zij ook ineens een grote hoeveelheid verkopen. Dit betekent dat de prijs van de coin flink zakt, omdat er weer veel meer tokens op de markt komen. Mensen die geen whale zijn, zijn daar dus de dupe van. Omdat dit bij Kepler DAO niet kan vanwege het maximum, is dat dus een voordeel. 

Dit is vaak bij andere projecten wel het geval. 

Kepler DAO bonden

Bonding is hoe de treasury de waarde opbouwt. Om bonders te stimuleren om de de stable coins of LP-tokens in de treasury te storten, krijg je korting op KEEPER in vergelijking met de dan geldende marktwaarde prijs. De tokens die je door bonding verdient, kun je vervolgens weer 'inwisselen'. 

Op deze manier ontvang je KEEPER-tokens met korting, De extra tokens zijn extra stimulans om je tokens uit te treasury te halen en deel te nemen aan de liquiditeitspool. Bonding zorgt er dus voor dat jij de treasury blijft vullen. 

De huidige treasury accepteert en support twee soorten stable asset pools. 

 • De stable coins zoals USDC, USDT en DAI
 • LP-tokens van verschillende gedecentraliseerde exchanges zoals bijvoorbeeld Sushiswap of Pancakeswap

Naast het staken en bonden word je via de Discord ook op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld airdrops

Conclusie

Kepler DAO is een nieuw project, draaiend op het Ethereum netwerk wat zich onderscheidt door de sterke community dat het team om Kepler heen heeft gebouwd. Iedereen mag meedenken en meestemmen over bepaalde voorstellen. Het team geeft openbaar wat er allemaal speelt. Het doel is om een wereldwijde treasury op te bouwen met democratische beslissingen over Web 3.0 protocollen. Kepler DAO gaat officieel live in januari. 

De oorspronkelijke token van Kepler DAO is KEEPER. Ga je KEEPER staken? Dan ontvang je eerst TROVES (als ontvangstbewijs) en start je auto compounding (rente op rente). Wil je weer unstaken? Dan ontvang je weer KEEPER. Ga je bonden? Dan kun je KEEPER-tokens kopen met een korting op de normale prijs door LP-tokens aan de schatkist te geven. En wie wil er nu geen passief inkomen?

Ben je geïnteresseerd in dit nieuwe project of heb je nog vragen over Kepler DAO? Sluit je dan bij onze Alles over Crypto Facebook groep aan. 

Credits header: pexels.com


Als eerste de nieuwste crypto trends vinden?

Word een crypto master en maximaliseer je winst!

Ontdek hier de nieuwste trends!

 

Image
Crypto Mastery

 

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.