Screenshot van de Corda-blockchain met tekst

Wat is de Corda-blockchain?

We leven in een wereld waar de technologie zich razendsnel ontwikkeld. Niet lang geleden kwam mijn zevenjarige dochter naar me toe en vroeg welke YouTube video's ik vroeger allemaal bekeek, toen ik zo oud als haar was.

Dat bracht een glimlach op mijn gezicht, maar toen ik haar vertelde dat er toen nog helemaal geen YouTube bestond keek ze toch wel even vol ongeloof naar me. Dat kon ze zich toch wel moeilijk voorstellen! De volgende vraag die ze had, was wat ik dan deed zonder YouTube. 

Wel lieve meid, jouw papa speelde spelletjes zoals Monopoly en Risk, las veel boeken, speelde met Lego (net als haar!) en was vaak buiten met zijn vriendjes aan het stoeien. Daar werd toch wel echt vreemd van opgekeken en op zijn zachtst uitgedrukt, werd dat toch als een beetje raar ervaren. Ze kon er wel erg om lachen! Toch vroeg ze nog een paar keer of er écht geen YouTube was. 

Dat zijn van die vader momenten die je waarschijnlijk je hele leven niet meer zult vergeten.

Het laat echter ook zien hoe snel de hedendaagse technologie verandert. Vergeet niet dat de blockchain pas in 2009 het daglicht zag. Intussen zijn we alweer een beetje verder en wordt er volop gespeculeerd of de blockchain en cryptomunten de mainstream ingaan.

Een van die nieuwe technologische ontwikkelingen is de Distributed Ledger Technology of een gedistribueerde grootboektechnologie ook afgekort als DLT. Corda is hier een voorbeeld van.

Met Hyperledger, de Ethereum blockchain en Corda hebben we meteen drie belangrijke kandidaten die vergelijkbare services aanbieden. 
We gaan in deze blog uitgebreid in op Corda, wat het is, wat het kan doen, wat de voordelen zijn en door welke industrieën het gebruikt wordt.

Een interessant onderwerp, dus ga er eens goed voor zitten. De uitleg komt nu.

Bekijk snel

Hieronder kun je eerst een korte video bekijken met uitleg over Corda.

Wat is de Corda Blockchain?

Corda is een privé blockchain-platform dat DLT-applicaties aandrijft waarmee bedrijven rechtstreeks en in strikte privacy met elkaar kunnen handelen. Het is een open-source blockchain-platform dat een wereldwijd blockchain-ecosysteem biedt met strikte privacy door slimme contracten te gebruiken. Het is door het R3 bedrijf ontworpen.

Het wordt vooral in de financiële sector gebruikt, en juist daar is privacy belangrijk.

Er is echter een groot verschil met publieke blockchains zoals Ethereum of Bitcoin. Bij publieke blockchains zijn alle transacties openbaar en door iedereen op elk moment in te zien en elke node of server slaat alle transacties op. Je kunt je voorstellen dat een bank niet blij is met het feit dat de competitie transacties gaat opslaan als ze deel van dezelfde blockchain zijn. 

Een van de grootste voordelen van Corda's open source netwerk heeft betrekking op machtigingen en vertrouwelijkheid. Dit betekent dat de enige bedrijven die de transacties opslaan, de bedrijven zijn die deelnemen aan een deal. De concurrent slaat de transacties niet op en ziet ze ook niet, tenzij zij bij de deal betrokken zijn.

Technisch gezien is Corda dus geen blockchain, het is een gedistribueerde grootboektechnologie (DLT)

Het ontwerp van Corda lost niet alleen het vertrouwelijkheidsprobleem op, maar het helpt ook bij de schaalbaarheid. In tegenstelling tot een blockchain die elke transactie op elke server registreert, worden bij Corda alleen de eigen deals vastgelegd.

De programmeertaal die gebruikt wordt is Kotlin dat is ontworpen om volledig samen te werken met Java. De dApps die gebouwd worden op en voor Corda heten CorDapps.

De Corda-blockchain heeft geen native token of een andere cryptomunt om betalingen mee te verrichten op deze blockchain.

Wat zijn de voordelen van Corda?

Er zijn veel voordelen die de Corda blockchain kan bieden en dit komt door verschillende factoren. Laten we die dan maar snel gaan bekijken.

 • Corda voorkomt onnodig delen van gegevens op de blockchain omdat alleen mensen of bedrijven die betrokken zijn bij een deal toegang hebben tot de details van deze specifieke deal.
 • Het Corda-platform maakt het delen van gegevens in een netwerk mogelijk zonder dat er een centrale controleur of controle nodig is.
 • Consensus wordt bereikt op het niveau van de personen die een transactie uitvoeren, in plaats van op het hele systeem als geheel.
 • Corda is zo ontworpen dat het met regelgevende en toezichthoudende nodes geleverd wordt.
 • De Corda blockchain-platforms ondersteunen een breed scala aan consensusmechanismen.
 • Door gebruik te maken van het 'Consensus Time Stamping' zorgt Corda ervoor dat niemand controle heeft over de volgorde van transacties.
 • Corda is erg snel en heeft het potentieel om binnen een paar seconden ongeveer 200.000 transacties te berekenen.
 • Corda is 100% interoperabel en compatibel met andere blockchain-netwerken en kan worden gebruikt om transacties uit te voeren.
Image
Het R3 logo op een mobiel
Piotr Swat/Shutterstock

In welke industrieën wordt Corda gebruikt?

De industrieën waarin Corda gebruikt wordt variëren van financiën tot de ziektezorg en nog enige ertussenin. We gaan een lijst bekijken waar de verschillende industrieën genoemd worden en de toepassing die Corda heeft.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg kampt met diverse problemen, zoals de fragmentatie van de opgeslagen gegevens en services. Deze versnippering kan tot meerdere problemen leiden, waaronder slechte patiëntenzorg, trage verwerking van claims en meer fraude. Corda kan deze problemen oplossen.

Je kunt Corda gebruiken om de elektronische patiëntendossiers (EPD) in te voeren, waarbij de voorrang ligt bij het opslaan en ondersteunen van patiëntgegevens. Met de Corda-blockchain voor de gezondheidszorg kan de gebruiker communiceren met het EPD, en op deze manier kom je meer te weten over hun gedecentraliseerde netwerkgegevens.

Andere leden, zoals artsen, kunnen ook profiteren van de beschikbare gegevens door deze te openen met toestemming van de patiënt. Het is ook een optie om openbaar beschikbare gegevens te gebruiken om onderzoek te doen en oplossingen zoeken voor kritieke ziekteproblemen.

Als je een medische claim wilt indienen bij een verzekeringsmaatschappij kan dat een vervelend proces zijn, omdat het overtollig papierwerk met zich meebrengt. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot een vertraagde uitbetaling van claims.

Op slimme contracten gebaseerde betalingen helpen de beheerkosten van de inkomenscyclus te verlagen en de klanttevredenheid te verbeteren. Claims kunnen in realtime worden bijgewerkt en gedeeld. Smart contracts die zelf handelingen kunnen uitvoeren helpen bij het vergemakkelijken van automatische uitbetalingen op basis van parameters die vastgesteld zijn in het oorspronkelijke gezondheidszorgbeleid.

Image
Tablet met tekst over smart contracts voor de gezondheidszorg
Vladimka production/Shutterstock

Financiën

De financiële sector heeft tot nu toe wel het meeste gebruikgemaakt van de Corda blockchain.  De onveranderlijkheid en transparantie van een Corda-blockchain helpt financiële instellingen om snel en veilig toegang te krijgen tot up-to-date klantgegevens.

Dit leidt tot verhoogde operationele efficiëntie, verminderde arbeidsintensieve gegevensverzameling, operationele kosten en verwerkingstijd en meer vertrouwen tussen instellingen.

De voordelen die Corda biedt voor financiële instellingen zijn:

 • Transacties zijn definitief.
 • De schaalbaarheid wordt vergroot.
 • Privacy.
 • Er wordt met wettelijk geïdentificeerde partijen gewerkt.
 • Productiviteit van ontwikkelaars en bedrijfsintegratie.

De financiële sector is volledig getransformeerd door blockchain-technologie en Corda lijkt daarvoor de juiste keuze te zijn.

Kapitaalmarkten

Op de meeste kapitaalmarkten zijn er problemen met de verschillende aspecten van de levenscyclus. Het is nog steeds foutgevoelig, met inefficiënte systemen die het aandrijven. Bovendien maken regeldruk (in brede zin: nalevingskosten, administratieve- én toezichtlasten) het de systemen nog moeilijker om zo efficiënt mogelijk te werken. Door dit alles voelen bestaande en nieuwe markten druk en hebben ze daar een oplossing voor nodig.

Door de Corda-blockchain te gebruiken kunnen de kapitaalmarkten een verbetering in hun proces zien door het verwijderen van inefficiënte manieren. Als je dan gebruikmaakt van de Corda- blockchain wordt de hele levenscyclus een boost gegeven. Dit zal de markten ook helpen om wereldwijde investeringen aan te trekken en vertrouwen te wekken tussen de verschillende entiteiten.

Omdat Corda kan werken in bedrijf kritische omgevingen, lijdt het geen twijfel dat het ook kan werken op kapitaalmarkten.

Bevoorradingsketen

De bevoorradingsketen vormt de kern van elke branche die er is. Het is ook een ingewikkeld gebeuren en geheel, waardoor het voor bedrijven moeilijk is om het te beheren. De bevoorradingsketen kan ook behoorlijk inefficiënt zijn. Zo hebben leveranciers, logistieke dienstverleners en zakelijke inkopers beperkt zicht op de goederenbewegingen en hun herkomst.

Met een DLT, zoals Corda-blockchain die gekoppeld is aan een bevoorradingsketen kan het in realtime nauwkeurige locatie tracking voor de activa hebben. Hiermee worden de meeste problemen in de toeleveringsketen opgelost, waaronder overaanbod, onder aanbod, fraude, versheidsdatum, enzovoort.

Je weet namelijk op elk moment welk product zich waar bevindt, inclusief de hoeveelheid en de productie- of oogstdatum is ook bekend.

Door de smart contracts van Corda te gebruiken om de toeleveringsketen te volgen kun je de informatie waar mogelijk en indien nodig makkelijk te verifiëren. Het geeft alle belanghebbenden de vereiste transparantie.

Andere belangrijke voordelen van het gebruik van Corda zijn betere zichtbaarheid, betere efficiëntie en het stroomlijnen van het bijhouden van gegevens.

De bouw

Een van de algemeen bekende toepassingen van Corda is in de bouwsector, omdat het de privacy, workflow en identiteitseigenschappen beïnvloedt.

Corda zal enkele van de kernproblemen in de bouw kunnen oplossen, zoals hoe aannemers hun werk altijd delegeren aan onderaannemers. Deze onderaannemers geven hun werk op hun beurt weer door aan andere aannemers. Het gevolg is dat je een keten van aannemers hebt die uiteindelijk niet eens weten wat de originele klant eigenlijk wilt. En dan hebben we het nog niet eens over de winsten die kleiner en kleiner worden, hoe meer aannemers aan deze keten toegevoegd worden, wat weer leid tot slechte kwaliteit.

Met Corda kunnen aannemers of klanten leren om informatie door de blockchain te verzenden en dit stelt hen in staat om het werk van de onderaannemers te volgen. Dit kan opgelost worden door slimme contracten op te stellen en ervoor te zorgen dat iedereen akkoord gaat met de opdrachten en de betalingsvoorwaarden. Ze worden dan pas na voltooiing van het werk uitbetaald.

Het klinkt zo simpel, maar het zou wel een verademing zijn voor de bouwbranche.

Image
Digitale duimafdruk
PopTika/Shutterstock

Digitale identiteit

Digitale identiteit is een groot probleem in de huidige wereld. Het is voor iedereen gemakkelijk om een digitale identiteit te kopiëren en informatiediefstal te plegen.

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze de juiste manieren hebben om persoonlijke gegevens te beveiligen, zodat ze het vertrouwen van hun gebruikers kunnen winnen. De huidige aanpak is niet perfect want het wordt geplaagd door slecht gegevensbeheer en het delen van persoonlijke gegevens. Hoe vaak lees je niet in het nieuws dat de persoonsgegevens of andere delicate informatie ergens op een harde schijf bij het oud vuil is gevonden?

DLT/blockchain is een van de beste manieren om digitale identiteit te beheren, en dat is juist wat Corda kan bieden. Door Corda te gebruiken, kunnen bedrijven het digitaal beheer van identiteitsgegevens laten draaien zonder inefficiënties en gebreken. Het kan zorgen voor digitale identiteitsverificatie, verzameling en andere beheertaken.

Met het gebruik van Corda voor digitale identiteit kun je een back-up maken met het feit dat het een veilig gedistribueerd gegevensnetwerk biedt, waardoor gevoelige persoonlijke gegevens buiten de keten blijven wanneer dat gewenst is.

Image
Energietorens met een digitaal netwerk
urbans/Shutterstock

De energiesector

In de energiesector is er ook veel inefficiëntie. Niet alleen is er een lage traceerbaarheid van activa, maar ook een laag vertrouwen tussen tegenpartijen, een handmatige documentatiepraktijk en verouderde en nauwgezette contractgeschillen spelen een rol. 

DLT- of blockchain-technologie kan de energiesector opnieuw vormgeven.  Het kan gebruikt worden om backofficesystemen, energiehandel en peer-to-peer-interacties te veranderen en activa te digitaliseren. Bovendien kan alles efficiënt gemaakt worden. Corda kan helpen bij het digitaliseren van energie in digitale activa. Als dit eenmaal gedaan is, kan energie als een asset gemakkelijk worden gedeeld en verhandeld.

Het ondersteunt ook het volgen van certificaten voor hernieuwbare energie en koolstofkredieten, waardoor het voor iedereen met belangen hierin gemakkelijk wordt om naar een betere toekomst toe te werken.

Bovendien kan iedereen hiermee de identiteit verifiëren en ervoor zorgen dat er de juiste en voldoende veiligheidstrainingen plus vergunningen zijn om aan de lokale wetgeving te voldoen. Als laatste punt kan ook opgemerkt worden dat het de juiste mineraal- en eigendomsrechten verzekert.

Overheids technologie

Overheden zijn geïnteresseerd als het gaat om het beheer van hun activa en uitvoering van hun werkwijzes. Ze kampen vaak met een gebrek aan vertrouwen en moeten ook veel geld investeren in het beheer van hun huidige systemen.

Een blockchain speciaal gebouwd voor de overheid biedt een manier om de efficiëntie van hun systemen te verbeteren door te zorgen voor voldoende vertrouwen, transparantie en samenwerking.

Met de Corda-blockchain kun je misbruik, wanbeheer, fraude en verspilling binnen het oude systeem verwijderen. Door Corda te gebruiken kun je op landelijk en lokaal niveau (en in andere landen ook op federaal niveau), de administratie in staat stellen hun systemen responsiever, betrouwbaarder en efficiënter te maken. Er is bovendien op deze manier de mogelijkheid om de samenleving beter van dienst te zijn.

De transparantie kan ook verbeterd worden, omdat het publiek transacties kan controleren met behulp van de tools die het ter beschikking worden gesteld. De overheid kan valuta in het grootboek modelleren en gebruikers deze als digitaal geld laten gebruiken, waardoor de geldstroom wordt verbeterd en er betere controle over is. In veel landen kun je op deze manier corruptie een stuk beter controleren.

Conclusie

De Corda-blockchain is een gevestigde naam geworden binnen korte tijd met veel bekende bedrijven die al gebruikmaken van deze technologie. Het is bovendien een betrouwbare manier om privé gegevens privé te houden, maar om toch op hetzelfde moment gebruik te maken van alle voordelen die een publieke blockchain te bieden heeft.

We hebben ook de voordelen van Corda besproken en als laatste hebben we gekeken in welke industrieën Corda al gebruikt wordt. Dit is zeker geen definitieve lijst en er zijn al meer toepassingen op dit moment, laat staan wat er eventueel nog in de toekomst kan bijkomen.

Corda is een gat gesprongen dat de markt open had gelaten, en steeds meer bedrijven zien de voordelen in van het gebruikmaken van een DLT/blockchain oplossing.

Mocht er na het lezen van dit artikel nog iets niet helemaal duidelijk zijn, ben je graag welkom op onze AllesOverCrypto Facebookgroep. Hier kun je vragen stellen aan de AOC'ers en de andere leden van de groep. Behalve een antwoord op je vragen te krijgen, kun je ook talloze andere crypto gerelateerde discussies bekijken, volgen of aan deelnemen.


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis online crypto training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.