Adverteren op AllesoverCrypto.nl

Dutch

Click here for English

AllesoverCrypto is het grootste cryptoplatform van Nederland. Helaas wordt adverteren omtrent crypto steeds moeilijker gemaakt door blokkades van onder andere Facebook, Google en zelfs Mailchimp op crypto-advertenties. Als u de crypto-doelgroep toch wilt bereiken, kan gericht adverteren op hét crypto-platform van Nederland een mooie uitkomst zijn. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten.

Promotie van uw handelsplatform

Hebt u een handelsplatform en bent u op zoek naar naamsbekendheid in Nederland? Dan kunnen wij uw handelsplatform toevoegen aan onze selectie. We schrijven het artikel SEO-proof en u mag zelf het keyword bedenken waar u hoog op wilt ranken. Houd er wel rekening mee dat er veel concurrentie is op de populairse keywords. Bovendien nemen we het artikel mee in onze wekelijkse nieuwsbrief en plaatsen we hem op onze Facebook- en Twitterpagina. In één klap weet heel crypto-Nederland van uw handelsplatform af.

Voorbeelden kunt u vinden op onze pagina over crypto exchanges.

Promotie van uw ICO

Als u in Nederland het woord "ico" googlet, ziet u AllesoverCrypto meteen op nummer 1 staan. Voor het promoten van uw ICO bent u bij ons dus aan het juist adres. U kunt gebruikmaken van onze dienst om een uitgebreide analyse van uw ICO te doen en hier een artikel over te plaatsen op onze website. Het artikel zal vervolgens ook gedeeld worden via onze nieuwsbrief en Facebook- en Twitterpagina. Op deze manier zullen alle Nederlandse ICO-liefhebbers op de hoogte zijn van uw ICO. Houd er alstublieft wel rekening mee dat wij niet zomaar elke ICO op ons platform kunnen plaatsen. Verder zijn wij bereid de betaling in uw eigen tokens te ontvangen.

Voorbeeld van een van onze eerdere klanten kunt u hier vinden.

Promotie van uw trading-cursus of -platform

De nummer 1 positie als u op "crypto trading" googlet is van AllesoverCrypto. Bovendien staan we op nummer 3 op met onze crypto trading pagina als u alleen op "crypto" googlet. Nederlandse cryptoliefhebbers die hun eerste stappen op het gebied van trading willen zetten, zullen dus meteen bij ons terecht komen en u kunt hier op inspelen. Als u graag exposure wilt voor uw crypto-tradingcursus of u heeft een crypto-tradingplatform waar u meer naamsbekendheid voor wilt dan werken wij graag met u samen. 

Andere samenwerkingen

Heeft u een ander product of wilt u een samenwerking in een andere vorm met ons aangaan, dan horen wij dit graag van u. Wij denken graag met u mee om uw dienst of product zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen onder het Nederlands cryptopubliek. U kunt ons het best bereiken via ons contactformulier.


English

AllesoverCrypto is the largest crypto platform in the Netherlands. Unfortunately, advertising about crypto is becoming increasingly difficult due to blockades from Facebook, Google and even Mailchimp on crypto-adverts. If you want to reach the crypto target group anyway, targeted advertising on the biggest crypto platform of the Netherlands can be a great solution. Below you will find an overview of our services.

Promotion of your trading platform / exchange service

Do you have a crypto exchange and are you looking for name recognition in the Netherlands? Then we can add your trading platform to our selection. We'll write the article SEO-proof and you yourself can think of the keywords that you want to rank high for. Keep in mind that there is a lot of competition on the popular keywords. We also include the article in our weekly newsletter and place it on our Facebook and Twitter pages. In one fell swoop the whole Dutch crypto community knows about your trading platform.

Examples can be found on our page about crypto exchanges.

Promotion of your ICO

If you google the word "ico" in the Netherlands, you will immediately see AllesoverCrypto at number 1. To promote your ICO AllesOverCrypto is te place to be. You can use our service to do a comprehensive analysis of your ICO and we'll post an article about it on our website. The article will also be shared via our newsletter, Facebook and Twitter page. This way, all Dutch ICO enthusiasts will be aware of your ICO. Please note that we can not just place any ICO on our platform, we only place legitimate onces. Furthermore, we are prepared to receive the payment in your own tokens.

Example of one of our previous customers can be found here.

Promotion of your trading course or platform

The number 1 position in the Netherlands for googling "crypto trading" is AllesoverCrypto. Moreover, we are number 3 with our crypto trading page if you only google on the word "crypto". Dutch crypto enthusiasts who want to take their first steps in the field of trading will therefore immediately come to us and it could be interesting for you to show your platform to them. If you would like exposure for your crypto trading course or crypto trading platform, we are happy to work with you.

Other collaborations

Do you have a different product or do you want to cooperate with us in a different form, don't hesitate to contact us. We like to think along with you to bring your service or product to the attention of the Dutch crypto public as much as possible. The best way to reach us is via our contact form.